Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek a https://www.tetkovarazs.hu/ oldalon elérhető webáruház (a
továbbiakban: „Webáruház”) felhasználási feltételeire vonatkozik, amely oldal üzemeltetője
Csizmadiáné Debreczeni Edit egyéni vállalkozó (székhely: 1043 Budapest, Virág utca 17..,
nyilvántartási szám: 56889268, adószám: 58370106-1-41, elektronikus elérhetőség:
info@tetkovarazs.hu; a továbbiakban: „Szolgáltató (Eladó)“).

I. Megvásárolható termékek

A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, a
https://www.tetkovarazs.hu/ webcím alatt elérhető oldalon keresztül, illetve egyedi megrendelés
esetén az info@tetkovarazs.hu e-mail címre küldött e-mailen keresztül. Ettől eltérő rendeléseket az
Eladó nem köteles elfogadni.
A Webáruházban megvásárolható termékek ára magyar forintban értendő, és az Áfát tartalmazza.
A Webáruházban található termékek nevét, leírását az Eladó részletesen feltünteti, ugyanakkor ezek
változtatási jogát fenntartja. A fényképeken esetlegesen látható dekorációs elemek nem részei a
terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Az esetleges elírásokért, téves
adatokért az Eladó felelősséget nem vállal.

 1. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató külön leírásban, teljes körűen
  tájékoztatja a Webáruház felhasználóit az akció időtartamáról, illetve részleteiről a
  https://www.tetkovarazs.hu/ oldalon.
 2. Eljárás hibás ár esetén: Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül a 0 Ft-os ár,
  kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár. Hibás ár feltüntetése
  esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely
  információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy
  minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

II. A rendelés menete


A megrendelés leadása regisztrációhoz, illetve az oldalon történő belépéshez nem kötött.
Felhasználói fiók létrehozása esetén, valamint Facebook-, Google- vagy E-mail-fiókba történő
bejelentkezés útján gyorsabb fizetésre van lehetőség.
A felhasználó (a továbbiakban: „Vevő”) a „SHOP” aloldalon választhatja ki a megrendelni kívánt
terméket. A Vevő a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét.

Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy
virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során
kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt
leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket
igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés
végösszegét.
A termék a Vevő alábbi adatainak megadásával rendelhető meg: e-mail cím, utónév, családnév, cím
(utca, házszám, emelet, ajtószám), település, ország, régió, irányítószám, telefonszám.
Eladó a termék árán felül az alábbiak szerinti szállítási költségeket számítja fel:

 • Személyes átvétel (1043 Budapest, Virág u. 17., bejelentkezés után): 0 Ft
 • Postai küldemény (elsőbbségi, ajánlott) előre fizetéssel: 915 Ft
 • Postán maradó, ajánlott levél, előre fizetéssel: 915 Ft
 • Postán maradó, ajánlott, elsőbbségi levél, előre fizetéssel: 1015 Ft
 • Foxpost csomagautomata, előre fizetéssel: 1199 Ft
  A házhozszállítás díjszabásai Magyarország területén érvényesek.
  A rendelés véglegesítése: Amennyiben Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a
  megrendelni kívánt termékeknek, valamint adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés
  elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem
  minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános
  Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek. Vevő
  a „Megrendelés elküldése”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát
  megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti
  visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Vevőt az ajánlata 48 órás
  időtartamban köti. Amennyiben a Vevő ajánlatát a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint 48
  órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. 
  Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte: A Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a
  megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb a Vevő ajánlatának elküldését követően 48 órán belül e-
  mail útján visszaigazolja Vevő ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött
  visszaigazoló email a Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. A visszaigazolás
  tartalmazza a Megrendelő adatait, a kiválasztott termék(ek)et, továbbá a rendelés összértékét.
  Amennyiben a fenti visszaigazolás a részletezett tartalommal nem érkezik meg 48 órán belül, a
  Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
  A rendelés visszaigazolása után a termék 2-3 munkanapon belül kerül feladásra az Eladó által. A
  terméket a Magyar Posta, illetve a FOXPOST szállítja ki a megadott címre, illetve automatába.

A Webáruházban az alábbi fizetési módok választhatóak: átutalás, készpénzes fizetés (kizárólag
személyes átvétel esetén).
Átutalás esetén Vevő a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található
bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg az Eladó bankszámláján
történő jóváírását követően a Vevő jogosult a termék(ek) általa
meghatározott módon történő átvételére.
Kedvezményezett bankja: K&H Bank
Kedvezményezett neve: Csizmadiáné Debreczeni Edit
Kedvezményezett számlaszáma: 10400023 86768676 81781001
Amennyiben a Vevő számlázási címe a szállítási címtől eltér az alábbi adatok megadásával rögzíti
számlázási címét: utónév, családnév, cím (utca, házszám, emelet, ajtószám), település, ország, régió,
irányítószám, telefonszám.
Az Eladó nem felel a megrendelés leadásának olyan hibájáért, amely a Vevőnek felróható (így
különösen a hibás adatbevitelért), vagy amely rajta kívül álló okból következett be (így különösen az
áram- és internet-szolgáltatás kimaradása miatt).

III. A rendelés feldolgozása


A rendelésekkel kapcsolatos esetleges tájékoztatásokat a Szolgáltató kizárólag elektronikus úton
küldi el a Megrendelő részére.
A leadott megrendeléseket az Eladó a visszaigazolás megküldésétől számított 2-5 munkanapon belül
teljesíti.
Amennyiben a rendelés feldolgozása során kiderül, hogy a kiválasztott termékmennyiség már nincs
raktáron, vagy bármilyen egyéb okból mégsem elérhető, az Eladó haladéktalanul értesíti a Vevőt
erről, és törli a megrendelést; kivéve, ha a Vevő jelzi, hogy későbbi teljesítést is elfogad.
Az Eladó mindent megtesz a Webáruházban feltüntetett információk pontosságáért, illetve a
készletek aktualizálásáért, ugyanakkor esetleges adminisztratív vagy technikai hibák működési körén
kívül is előfordulhatnak. Az esetlegesen előforduló hibákért az Eladó felelősségére a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben (a
továbbiakban: „Kormányrendelet”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a
továbbiakban: „Ptk.”) rögzített rendelkezések irányadóak.

IV. Elállás, felmondás


A Kormányrendelet értelmében a vevő a megrendelt termék kézhezvételét követő 14 napon belül
jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű
nyilatkozat útján, illetőleg a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási

nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja, írásban. A vevő elállási jogát a szerződés
megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A
kézhezvétel időpontja a kézbesítőtől történő átvétel időpontja. A kézhezvétel a kézbesítőtől kapott
nyugtával bizonyítható. Elállás esetén a terméket a vevő saját költségén köteles az Eladó címére
(1042 Budapest, Virág utca 17.) visszaküldeni. Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a termék
visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a vevő részére a visszaküldött termék
vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a vevőt kizárólag a
termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát (illetőleg a vevő által
ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll az Eladónak módjában visszatéríteni, ha a
vevő a terméket visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék
bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte. A kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi
figyelembe. A visszatérítés főszabályként a megrendelés során választott fizetési móddal
megegyezően történik, ugyanakkor, ha az Eladónak bármilyen okból kifolyólag más teljesítési mód
kevesebb terhet jelent, úgy jogosult azt választani. Amennyiben az eredetitől eltérő visszatérítési
mód kerül alkalmazásra, úgy a vevőt ebből kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli. A vevő
elállási jogát nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen: (a)
olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak; (b)
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; (c) olyan zárt csomagolású
termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása
után nem küldhető vissza; (d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; (e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint
számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vevő a
csomagolást felbontotta; (f) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések
kivételével; (g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; (h) a
nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vevő
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vevő e beleegyezésével egyidejűleg
nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási /
felmondási jogát. A Szolgáltató követelheti a vevőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából
fakadó károk megtérítését.

V. Kellékszavatosság, Termékszavatosság


A megrendelt termék hibája esetén a vevő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt
érvényesíthet az Eladóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a vevő kérheti a

hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az
Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte
illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a z Eladó költségére kijavíthatja, illetve
kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Eladó nem vállalta, nem
tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás
érdemi bizonyítása a vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vevő a
választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie
kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. A vevő köteles a hibát annak
felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül
közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényét
már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata
felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét
követően azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
Kellékszavatosság helyett a vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt
is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását)
igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A
termék hibáját ebben az esetben a vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a
forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor
mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti
tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika
állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája
jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak
elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthető.

VI. Felelősség


Felelősség korlátozása: Csizmadiáné Debreczeni Edit E.V. nem felelős az esetleges károkért az alábbi
esetekben: (a) Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a felhasználót abban, hogy
csatlakozzon a https://www.tetkovarazs.hu/ weboldalára, ott megrendelést adjon le. (b) A
felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező
meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Az Eladó tájékoztatja a Weboldal felhasználóit, hogy minden felhasználó maga köteles megfelelő
vírusvédelemről gondoskodni.
Az Eladó tájékoztatja a Webáruház felhasználóit, hogy a Webáruházat mindenki csak saját
felelősségére látogathatja illetve használhatja.
A Webáruházban közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a Webáruház használatából-,
használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően
a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó
kárért az Eladó felelősséget nem vállal.

VII. Panaszkezelés


Az Eladó tájékoztatja a felhasználókat, hogy székhelye az alábbi címen található: 1043 Budapest,
Virág u. 17.
Az Eladó tájékoztatja továbbá a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye megegyezik az Eladó
székhelyével.
A felhasználók panaszaikkal elsősorban elektronikus úton fordulhatnak az Eladóhoz, az alábbi e-mail
címen: info@tetkovarazs.hu
A felhasználók jogosultak panaszukat szóban vagy írásban közölni.
A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a felhasználó a
panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és
annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak
átadni; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a felhasználónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válasszal egyidejűleg
megküldeni.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó
egyedi azonosítószámmal látja el.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: (a) a felhasználó neve, lakcíme,
(b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, (c) a felhasználó panaszának részletes leírása, a
felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, (d) az Eladó
nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali
kivizsgálása lehetséges, (e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus
hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a felhasználó aláírása, (f) a
jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, (g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panasz esetén az Eladó a panasz beérkezését követő harminc napon belül ad érdemben
írásbeli választ és intézkedik annak közlése iránt.
Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az
ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
A panasz elutasítása esetén az Eladó a felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával –
annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A
tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a felhasználó lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét,
valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a felhasználói jogvita
rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Az Eladó tájékoztatja a felhasználókat, hogy jogvita esetén panaszaikkal a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhatnak (címe: 1016 Budapest,
Krisztina krt. 99.; telefonszáma: 06-1-488-2131, fax száma: 06-1-488-2186; e-mail címe:
bekelteto.testulet@bkik.hu).

VIII. Szerzői Jogok


A Webáruház megjelenését, elrendezését, szerkesztését, a Webáruházon megjelenő tartalmakat
szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes
oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot
meghaladó mértékben – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.
A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Webáruház tartalmának egészét vagy részeit
reprodukálni, másolni, tárolni vagy terjeszteni.

IX. Záró rendelkezések


A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi
Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben az egyes felhasználók
álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a
jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények előzetes értesítés nélküli törlésére.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Kormányrendelet, valamint
a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. július 1. napjától hatályosak, és visszavonásig érvényesek.
Amennyiben a Szolgáltató bármilyen módosítást eszközöl, úgy ezen módosítások a közzététellel egy
időben lépnek hatályba.

Budapest, 2022. július 1.

Csizmadiáné Debreczeni Edit egyéni vállalkozó